Bc. Marie Brožová

Bakalářská práce

Darovací smlouva a její porovnání se smlouvou kupní a směnnou

The Contract of Gift and its Comparison with the Contracts of Purchase and Exchange
Anotace:
Bakalářská práce na zadané téma se zabývá občanskoprávními vztahy, které se týkají darovací smlouvy, kupní smlouvy a smlouvy směnné. Účelem a stanoveným cílem práce je snaha o zhodnocení srovnání zadaných závazkových vztahů vycházejících z občanského zákoníku dle jejich obsahových vymezení. Práce také pojednává o klíčových oblastech, ve kterých jsou podchyceny podmínky doplňující ustanovení smluv, …více
Abstract:
The bachelor thesis on assigned topic deals with civil relations concerning the deed of gift, purchase contract and exchange contract. The purpose and set aim of the thesis is effort to assess comparison of set obligation relations based on the Civil Code according to their content definition. The thesis also deals with key areas, in which conditions supplementing contract provisions are detected, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Zdenka Juráková
  • Oponent: JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS