Mgr. Jakub Faktor, Ph.D.

Disertační práce

Targeted proteomics, a new approach for protein quantitation in tumor biology

Targeted proteomics, a new approach for protein quantitation in tumor biology
Anotace:
Výzkum nádorů a především jejich metastáz s využítím cílených proteomických metod je hlavním cílem předkládané dizertační práce. V teoretickém úvodu práce jsou nejprve sumarizovány informace o vzniku metastastáz jako multifaktoriálního postupného procesu řízeného tzv. epiteliálně-mezenchymální tranzicí (EMT). Je jasné, že metastatická kaskáda zahrnuje velké množství proteinů, na které lze cílit a ovlivňovat …více
Abstract:
Cancer research, mainly of cancer metastasis, based on targeted proteomics tools is the key topic of this dissertation thesis. In the theoretical part, description of how metastatic cancer emerges is provided and an overall knowledge on metastasis as a multifactorial stepwise process driven by epithelial mesenchymal transition (EMT) is summarized. It is evident that metastatic cascade included a large …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 11. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.
  • Oponent: prof. Mgr. Marek Šebela, Ph.D., PharmDr. Juraj Lenčo, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta