Mgr. Jakub Faktor, Ph.D.

Doctoral thesis

Targeted proteomics, a new approach for protein quantitation in tumor biology

Targeted proteomics, a new approach for protein quantitation in tumor biology
Abstract:
Výzkum nádorů a především jejich metastáz s využítím cílených proteomických metod je hlavním cílem předkládané dizertační práce. V teoretickém úvodu práce jsou nejprve sumarizovány informace o vzniku metastastáz jako multifaktoriálního postupného procesu řízeného tzv. epiteliálně-mezenchymální tranzicí (EMT). Je jasné, že metastatická kaskáda zahrnuje velké množství proteinů, na které lze cílit a ovlivňovat …more
Abstract:
Cancer research, mainly of cancer metastasis, based on targeted proteomics tools is the key topic of this dissertation thesis. In the theoretical part, description of how metastatic cancer emerges is provided and an overall knowledge on metastasis as a multifactorial stepwise process driven by epithelial mesenchymal transition (EMT) is summarized. It is evident that metastatic cascade included a large …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 9. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 11. 2018
  • Supervisor: doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.
  • Reader: prof. Mgr. Marek Šebela, Ph.D., PharmDr. Juraj Lenčo, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta