Eduard Suchánek

Bakalářská práce

Problém korupce v České republice (roky 2000-2015)

Corruption in Czech Republic (Years 2000-2015)
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá korupcí zejména v České republice v letech 2000-2015. Zkoumá míru korupce v České republice a také v Itálii a Dánsku. Na základě dotazníkového šetření ověřuje, zda mají občané České republiky osobní zkušenost s korupcí. V teoretické části je uvedena definice korupce, její příčiny a důsledky, dále jsou uvedeny ekonomické pojmy, které souvisí s tímto tématem a také subjekty …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with corruption, more specifically corruption in Czech Republic in years 2000-2015. It explores the Corruption Perceptions Index in Czech Republic, Italy and Dennmark and it checks whether or not czech citizens have personal experience with corruption based on authors own empirical research. In the theoretical part, author explores the causes and the consequences of corruption …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Martin Zeman
  • Oponent: Marek Loužek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51128

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství