Kateřina Kortusová

Bachelor's thesis

Světová banka

World Bank
Abstract:
Cílem této práce je analyzovat finanční operace Světové banky a dosavadní činnost Světové banky v oblasti boje s chudobou. Práce je sestavena do tří tematických částí. V teoretické části představím historii, cíle a organizační strukturu Světové banky. V praktické části jsou analyzovány finanční zdroje a úvěrová aktivita světové banky. V doplňující části je popsána chudoba, jaký byl průběh pomoci Světové …more
Abstract:
The goal of my essay is to analyze the financial operations of the World Bank and the current activities of the World Bank in the fight against poverty. My essay contains three subjects. In theoretic part I present history, goals and organizational structure of the World Bank. The practical part analyzes the financial resources and lending activity of the World Bank. The supplementary section describes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2018
  • Supervisor: doc. Ing. Jana Marková, CSc.
  • Reader: Ing. Stanislav Heczko, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS