Theses 

Studentská aktivita v České republice, regionální rozdíly v míře a faktorech, které ji ovlivňují – Bc. Adam SOUSTRUŽNÍK

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Adam SOUSTRUŽNÍK

Master's thesis

Studentská aktivita v České republice, regionální rozdíly v míře a faktorech, které ji ovlivňují

Activity of students in the Czech Republic, regional differences and influencing factors

Abstract: Tato diplomová práce se zabývá občanskou společností, respektive její organizovanou částí, tedy občanským sektorem. Konkrétně se zabývá jeho specifickou a zároveň jednou z nejaktivnějších a nejdynamičtějších částí ? studentskou vysokoškolskou aktivitou. Tato oblast doposud v České republice nebyla komplexně popsána. Cílem práce je tedy zmapovat činnost studentských organizací občanské společnosti (SOOS) a obecně tak popsat studentskou aktivitu působící při českém veřejném vysokém školství, určit její míru, regionální rozdíly a vliv sociálního kapitálu i dalších faktorů. V neposlední řadě také zpracování kompletního seznamu a mapy SOOS v České republice a vytvořit tak přehled o dislokaci center a periferií studentské aktivity.

Abstract: This diploma thesis focuses on the topic of civil society, more precisely on its organized part, civic sector. It deals with its specific and one of the most active and dynamic part - university student activity. In the Czech Republic this area hasn't been completely described yet. The aim of the thesis is to map the activity of the Student Organizations of the Civil Society (SOCS, in Czech SOOS) and generally describe the student acitivity in the Czech public higher education. Also the aims are to determine the extent, regional differences and the social capital and other factors' impact. Finally the thesis aims to establish the complete list and map of SOCS in the Czech Republic and to create an overview of the location of the centres and peripheries of the student activity.

Keywords: občanská společnost, občanský sektor, studentská aktivita, sociální kapitál, veřejné vysoké školy v České republice, studentské organizace občanské společnosti

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 6. 2013
  • Accessible from:: 20. 6. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 8. 2013
  • Supervisor: Mgr. Monika Šumberová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.6.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 20. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=31743 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

SOUSTRUŽNÍK, Adam. Studentská aktivita v České republice, regionální rozdíly v míře a faktorech, které ji ovlivňují. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 23/2/2019 18:49, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz