Mgr. Tereza TOLAROVÁ

Diplomová práce

Ochrana osobních údajů a obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Personal Data Protection and General Data Protection Regulation
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá ochranou osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů, které bude použitelné od 25. května 2018. Cílem práce je posoudit hlavní změny, které obecné nařízení o ochraně osobních údajů zavádí a porovnat je se stávající úpravou (zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Směrnice 95/46/EC o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních …více
Abstract:
This diploma thesis is concerned with personal data protection and General Data Protection Regulation which will be applicable from 25 May 2018. The aim of the thesis is to assess the main changes under General Data Protection Regulation and compare them with the current legislation (Act No. 101/2000 Coll., on the Protection of Personal Data and Directive 95/46/EC on the protection of individuals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Pezl

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOLAROVÁ, Tereza. Ochrana osobních údajů a obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/