Bc. Nikola HOLUB

Diplomová práce

Vliv metodiky měření vybraných úchylek tvaru a polohy ve firmě ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o.

Influence of methodology measuring of selected deviations of shape and position in the company ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá měřením odchylek tvaru - hlavně válcovitostí a kruhovitostí a drsnosti povrchu. Vybrané součásti jsou měřeny na rozdílných strojích, odlišných přesností, za užití různých metodik měření. Důraz je kladen na využití moderního kruhoměru od firmy Taylor Hobson Ltd., který byl nově v tomto roce zakoupen univerzitou. Výsledná data jsou porovnána a analyzována s ohledem na technologii …více
Abstract:
Diploma thesis deals with a measuring of shape deviations - especially with roundness and cylindricity and surface roughness. Chosen parts are measured on different machines with diverse accuracy and using a different methodology of measurement. The accent is set on use of a modern roundness instrument made by company Taylor Hobson Ltd., which was bought this year by university. Resulting dates are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Melichar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLUB, Nikola. Vliv metodiky měření vybraných úchylek tvaru a polohy ve firmě ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o.. Plzeň, 2015. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Strojírenská technologie - technologie obrábění

Práce na příbuzné téma