Bc. Michaela Jurčeková

Bakalářská práce

Postindustriální město: příklad města Zlína

Post indutrial city: Zlín city example
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Postindustriální město: příklad města Zlína“ je provedení analýzy a následné vyhodnocení historického vývoje a současného stavu města Zlína v kontextu teoretického konceptu postindustriálního města. První část je věnována konceptu postindustriálního města včetně jeho vývoje. Druhá část je zaměřena na aplikaci tohoto konceptu na město Zlín. Nejdříve je kladen důraz na historický …více
Abstract:
The subject of bachelor’s thesis „Post-industrial city: case study of Zlin city“ is analysis and evaluation of historical and current development in Zlin in terms of the concept of post-industrial city. The first chapter is focused on the concept of post-industrial city and its development. In the second chapter is this concept used in case of the city of Zlin. The emphasis is put on historical development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Šašinka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch