Veronika Vychodilová

Bakalářská práce

Posouzení rizik úniku nebezpečné chemické látky z vybraného zimního stadionu

Risk Assessment of Dangerous Chemical Leakage from Selected Winter Stadium
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřená na posouzení rizik úniku nebezpečné chemické látky z vybraného zimního stadionu. Pro splnění zadání byl zvolen zimní stadion Luďka Čajky ve Zlíně, kde se za účelem chlazení využívá nebezpečná chemická látka amoniak. Cílem práce je modelovat a graficky znázornit vybrané havárie a pomocí výsledků provést posouzení rozsahu úniku amoniaku a jeho dopadů na obyvatelstvo. Dalším …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on risks assessment of dangerous chemical substance leakage from a potential winter stadium. To fulfill my task, I have chosen the winter stadium of Luďek Čajka in Zlín where is used for cooling the dangerous chemical substance - ammonia. The aim of my thesis is to represent and graphically demonstrate selected accidents and with the help of the results to evaluate and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vychodilová, Veronika. Posouzení rizik úniku nebezpečné chemické látky z vybraného zimního stadionu. Uherské Hradiště, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe