Veronika Košinárová

Bachelor's thesis

Proces a metody získávání pracovníků v organizaci XY

Proces and methods of recruiting employees in XY organization
Abstract:
Tato práce je věnována analýze procesu získávání pracovníků ve vybrané společnosti. V rámci teoretické části práce dojde k seznámení se s odbornou literaturou a s poznatky autorů, již se věnují této oblasti a s ní související problematikou. Praktická část se zabývá přímo procesem v určeném podniku. Byla provedena analýza interních dokumentů, které jsou věnovány zkoumané oblasti a provedeno kvantitativní …more
Abstract:
This thesis is devoted to the analysis of the recruitment process in a selected company. In the theoretical part of the thesis will be acquainted with the literature and the authors' knowledge, which are devoted to this area and related issues. The practical part deals directly with the process in the designated company. An analysis of internal documents devoted to the research area was carried out …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2020
  • Supervisor: PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Marcela Palíšková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Economics and Enterprise Management