Ondřej Kotula

Bakalářská práce

Kinetika krystalizace ethylen-oktenových kopolymerů

Crystallization kinetics of the Ethylene-Octene Copolymer
Anotace:
Cílem bylo vyhodnocení krystalizační kinetiky pěti typů EOC použitím diferenční skenovací kalorimetrie a polarizační světelné mikroskopie. Výsledkem je srovnání použitých metod a naměřených závislostí s teoretickým modelem podle Avramiho rovnice.
Abstract:
The aim was to evaluate the crystallization kinetics of the five types of EOC by using differential scanning calorimetry and polarized optical microscopy. The result is a comparison of used methods and measured dependences with the theoretical model by Avrami equation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2015
Zveřejnit od: 28. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kotula, Ondřej. Kinetika krystalizace ethylen-oktenových kopolymerů. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Polymerní materiály a technologie