Bc. Jan Kozák

Diplomová práce

Finanční model PPP projektu

The financial model of PPP project
Anotace:
Stav dopravní infrastruktury je bezesporu důležitým ukazatelem v porovnání s okolními státy EU. Diplomová práce se zabývá otázkou vhodného způsobu financování veřejného sektoru do veřejné infrastruktury. Veřejný sektor poskytuje veřejné služby, a aby je poskytoval kvalitně, musí do nich investovat. Právě Partnerství veřejného a soukromého sektoru je jednou z možných variant. V teoretické části se práce …více
Abstract:
The state of transport infrastructure is undoubtedly an important indicator compared to the surrounding EU countries. The diploma thesis deals with the question of the appropriate way of financing the public sector in the public infrastructure. The public sector provides public services, and to provide them with high quality, they must invest in them. Public / Private Partnership is one of the possible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Gabriela Dlasková
  • Oponent: Ing. Jaroslav Veselka, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance