Vendula KUCHAŘOVÁ

Bakalářská práce

Artefiletika - prožitek, zážitek, hra u dětí s specifickými poruchami chování

Artefiletics - experience, experience, game for children with specific behavioral problems
Anotace:
Název bakalářské práce Artefiletika prožitek, zážitek, hra u dětí se specifickými poruchami chování se zabývá specifickým přístupem k výtvarným aktivitám spojujícím expresi a reflektivní dialog. Cílem je metodologické využití artefiletických zásad v primární výtvarné edukaci s přihlédnutím k potřebám žáků se specifickými poruchami chování. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se věnuje …více
Abstract:
The title of the bachelor thesis, Artphiletics experience, game for children with specific behavioral disorder, deals with specific approach to artistic activities which connect expressive and reflective dialogue. The aim is to use artphiletic principles in the primary art education with regard to needs of pupils with specific behavioral disorder. The thesis consists of two main parts. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Melicharová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUCHAŘOVÁ, Vendula. Artefiletika - prožitek, zážitek, hra u dětí s specifickými poruchami chování. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta