Bc. Michaela Fialová

Diplomová práce

Poruchy chování žáků základní školy

Behavioral Disorders of Primary School Pupils
Anotace:
ANOTACE Diplomová práce se zabývá problémovým chováním žáků 2. stupně základní školy. Je rozdělena do 6 kapitol, z nichž první 2 kapitoly jsou věnovány teoretickému výkladu pojmů poruchy chování, agresivita a šikana, jedinec s ADHD apod. Mezi poruchy chování jsou zařazeny krádeže, lhaní, záškoláctví, útěky, agresivita a šikana, komorbidní poruchy jedinců s ADHD. V jednotlivých kapitolách je nastíněna …více
Abstract:
ANNOTATION My diploma thesis deals with behavioral disorders of primary school 12 to 15 year old pupils. The work is divided into six chapters. Two of them focus on theoretical terminology behavioral disorders, aggression und bullying, ADHD etc. Behavioural disorders include theft, lying, truancy, running away, aggression and bullying, comorbid conditions among children. Individual chapters contain …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2014
Zveřejnit od: 25. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Zdeňka Michalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Fialová, Michaela. Poruchy chování žáků základní školy. Liberec, 2014. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika