Kryštof Kohout

Bakalářská práce

Antikorozní ochrana dopravních prostředků

Corrosion protection of vehicles
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá korozí podvozků automobilových dopravních prostředků. V úvodu práce jsou popsány různé druhy koroze, podle mechanismu jejího vzniku a podle typu napadení materiálu podvozků dopravních prostředků. Důraz je kladen na ochranu kovů proti korozi pomocí duplexních systémů, přípravy kovových povrchů a následné aplikace antikorozní ochrany. Část práce je věnována moderním technologiím …více
Abstract:
This bachelor thesis is devoted to corrosion of car chassis. In the preview, there are described different types of corrosion, according to the mechanism of its origin and the type of invasion material of means of transport chassis. The emphasis is put on metal protection by duplex systems, preparation of metal surface and subsequent appliaction of anticorrosive protection. The part of the thesis is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta