Daniil Kashkarov

Bachelor's thesis

Observing the Unobservable: Education and Signaling in Middle-Income Countries

Observing the Unobservable: Education and Signaling in Middle-Income Countries
Abstract:
Práce zkoumá úlohu signalizační funkce vzdělání při řešení informační asymetrie na trzích práce v zemích s nižším středním příjmem. Výchozí hypotéza práce je, že signalizační složka vzdělání má v této skupině států významný vliv na rozhodnutí o přijetí do zaměstnání a na mzdy. Pro testování hypotézy je použit model učení zaměstnavatele na průřezových datech pro čtyři země s nižším středním příjmem …more
Abstract:
The thesis examines the role of education signaling in dealing with information asymmetry on labor markets of lower-middle-income countries. The original hypothesis states that signaling component of education has significant effect on hiring decisions and wages in this group of states. To test the hypothesis, the model of employer learning is launched on individual cross-section data for four lower …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 11. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2017
  • Supervisor: Petr Špecián
  • Reader: Helena Chytilová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69791