Daniil Kashkarov

Bakalářská práce

Observing the Unobservable: Education and Signaling in Middle-Income Countries

Observing the Unobservable: Education and Signaling in Middle-Income Countries
Anotace:
Práce zkoumá úlohu signalizační funkce vzdělání při řešení informační asymetrie na trzích práce v zemích s nižším středním příjmem. Výchozí hypotéza práce je, že signalizační složka vzdělání má v této skupině států významný vliv na rozhodnutí o přijetí do zaměstnání a na mzdy. Pro testování hypotézy je použit model učení zaměstnavatele na průřezových datech pro čtyři země s nižším středním příjmem …více
Abstract:
The thesis examines the role of education signaling in dealing with information asymmetry on labor markets of lower-middle-income countries. The original hypothesis states that signaling component of education has significant effect on hiring decisions and wages in this group of states. To test the hypothesis, the model of employer learning is launched on individual cross-section data for four lower …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Petr Špecián
  • Oponent: Helena Chytilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69791

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Economics