Buhlebenkosi Mbiba

Master's thesis

Socioeconomic Barriers Jeopardizing the Right to Education of the Zimbabwean Girl Child

Sociálně-ekonomické bariéry ohrožující právo na vzdělání zimbabwské dívky
Anotácia:
Vzdělávání je jedním z nejúčinnějších způsobů a zbraní, jak se vymanit z generačního kruhu chudoby a zranitelnosti, které jsou překážkou práva dívek na vzdělání. Koneckonců právo na vzdělání jedním z všeobecných práv pro všechny dle Organizace spojených národů. Rovněž cíl číslo čtyři z Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) se zasazuje o inkluzivní, spravedlivé a kvalitní vzdělávání pro všechny. Podporuje …viac
Abstract:
Education is one single most effective way and weapon of breaking the generational cycle of poverty and vulnerability such as barriers to girl child right to education. After all, the right to education is the United Nations’ conventional right for all. The Sustainable Development Goals (SDGs), goal number 4 also advocates for inclusive and equitable quality education for all. It also promotes lifelong …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Emmanuel Kofi Ankomah, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendel University in Brno

Faculty of Regional Development and International Studies

Master programme:
International Territorial Studies