Bc. Lucie Urbánková

Master's thesis

HR marketing jako součást budování značky zaměstnavatele ve vybrané společnosti

HR Marketing and Employer Branding in Selected Company
Abstract:
Ústředním tématem diplomová práce je HR marketing a využití jeho principů ve vybrané společnosti. Cílem práce je analyzovat systém personálního marketingu vybrané společnosti, identifikovat silné a slabé stránky a navrhnout doporučení ke zlepšení. V teoretické části jsou nejprve definovány klíčové pojmy z oblasti řízení lidských zdrojů, HR marketingu a značky zaměstnavatele. Následně jsou popsány metody …more
Abstract:
The central theme of this diploma thesis is personnel marketing and the use of its principles in selected company. The aim of the thesis is to analyse the system of personnel marketing in selected company, identify strengths and weaknesses and propose suitable solution. At first in theoretical part are identified the key concepts in the field of human resources, personnel marketing and employer brand …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 7. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 9. 2020
  • Supervisor: PhDr. Marcela Palíšková, Ph.D.
  • Reader: Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.

Master programme / field:
Economics and Management / Management