Bc. Lucie Urbánková

Master's thesis

HR marketing jako součást budování značky zaměstnavatele ve vybrané společnosti

HR Marketing and Employer Branding in Selected Company
Anotácia:
Ústředním tématem diplomová práce je HR marketing a využití jeho principů ve vybrané společnosti. Cílem práce je analyzovat systém personálního marketingu vybrané společnosti, identifikovat silné a slabé stránky a navrhnout doporučení ke zlepšení. V teoretické části jsou nejprve definovány klíčové pojmy z oblasti řízení lidských zdrojů, HR marketingu a značky zaměstnavatele. Následně jsou popsány metody …viac
Abstract:
The central theme of this diploma thesis is personnel marketing and the use of its principles in selected company. The aim of the thesis is to analyse the system of personnel marketing in selected company, identify strengths and weaknesses and propose suitable solution. At first in theoretical part are identified the key concepts in the field of human resources, personnel marketing and employer brand …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 9. 2020
  • Vedúci: PhDr. Marcela Palíšková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.

Master programme / odbor:
Economics and Management / Management