Petr KOVÁŘÍK

Bachelor's thesis

Příprava a realizace turnaje "RAPID CUP" v malém fotbalu - kategorie U11-12 okresu Plzeň - město

Preparation and realization of the "RAPID CUP" at the mini football for category of young players (U11-12) in Pilsen city
Anotácia:
Ve své bakalářské práci se věnuji přípravě a realizaci turnaje "RAPID CUP" v malém fotbalu pro kategorii mladších žáků. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku malého fotbalu a charakteristiku dané věkové kategorie, dále na organizační zajištění sportovní akce a také na souvislosti s klubem SK Rapid Plzeň. V praktické části řeším konkrétní …viac
Abstract:
In my bachelor thesis I describe the preparation and realization of the "RAPID CUP" tournament in minifootball for the category of younger players. This thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part focuses on the characteristics of minifootball, the age category of younger players, the organizing of sporting events and the connection with SK Rapid Plzeň club. In the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2018
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOVÁŘÍK, Petr. Příprava a realizace turnaje "RAPID CUP" v malém fotbalu - kategorie U11-12 okresu Plzeň - město. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/