Bc. Petr Žalmánek

Bakalářská práce

Projektový manažer na úrovni obce - implementace, bariéry, přínosy

Project Manager at Municipal Level - Implementation, Barriers, Benefits
Anotace:
Anotace Cílem bakalářské práce je postihnout problematiku spojenou se zaváděním pozice projektového manažera na úrovni obce a na základě porovnání teoretických východisek s praxí předložit vhodná doporučení pro obce. Bakalářská práce "Projektový manažer na úrovni obce - implementace, bariéry, přínosy" ve své úvodní části zmiňuje teoretickou stránku projektů a uvádí definice základních pojmů spojených …více
Abstract:
Annotation The aim of this thesis is to identify issues related to the implementation of a project manager at the municipality level and by comparing the theoretical background and practice to submit appropriate recommendations to the community. Bachelor thesis "Project Manager at the commune level - implementation, barriers, benefits" in its introductory section refers to theoretical aspects of projects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Marie Hladká, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. David Póč

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta