Mgr. Anna Strašilová

Diplomová práce

Názory rodičů na pohybový a výživový režim žáků na 1. stupni ZŠ

Parents' Opinions on the Nutritional and Physical Regimen of Primary School Pupils
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na výživový a pohybový režim žáků 1. stupně základní školy. Teoretická část představuje základní pojmy z oblasti výživy a pohybu, které jsou spojeny se zdravým životním stylem, udržením a podporou zdraví. Dále se zabývá výživovými a pohybovými doporučeními, která vycházejí z edukačního programu Pohyb a výživa a jeho stručnou charakteristikou. Zvláštní pozornost je věnována …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on a nutritional and physical regimen of primary school pupils. The theoretical part is introducing some basic nutritional and physical terms, which relates to healthy lifestyle, maintaining, and promoting of health. It also focuses on nutritional and physical recommendations, which are based on the educational program “Pohyb a výživa” and its brief characteristics. A special …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta