Bc. Kristýna Foltýnová

Diplomová práce

Výživová gramotnost dětí mladšího školního věku a možnosti jejího ovlivňování

Nutrition literacy of children of primary school age and the possibility of influence
Anotace:
Výživa hraje nezastupitelnou roli v lidském životě. Schopnost získávat, zpracovávat a pochopit základní informace o výživě se nazývá výživová gramotnost. Pochopení příčin a důsledků omezené výživové gramotnosti může být krokem kupředu v boji s chronickými onemocněními souvisejícími s výživou. Teoretická část diplomové práce shrnuje poznatky o zdravotní a výživové gramotnosti a přináší podrobný popis …více
Abstract:
Nutrition has a vital importance in human life. The ability of getting, processiong and understanding of basic nutrion informations is called nutrition literacy. Understanding the causes and consequences of limited nutrition literacy may be a step forward in the fight against chronic diseases related to nutrition. Theoretical part of diploma thesis summarizes the finding about health and nutrition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Suchodolová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta