Martin Tomeš

Diplomová práce

Sledování kvality řeči ve VoIP

Speech Quality Monitoring in VoIP
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a ověřením funkčnosti systému pro monitorování kvality řeči v IP telefonii. V první části této práce je uveden přehled subjektivních i objektivních metod pro hodnocení kvality řeči včetně podrobnějšího popisu některých důležitějších zástupců. Teoretická část dále obsahuje popis faktorů, které mají největší impakt na kvalitu řeči v IP prostředí. V praktické části …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on design and verification of system for voice quality monitoring in IP telephony. First part of this document contains an overview of subjective and objective methods for evaluation of voice quality, including their main delegates and description of their functions. Theoretical part also contains the description of factors, which have direct impact to the voice quality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: Miroslav Vozňák
  • Oponent: Michal Halás

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika