Jan Rozhon

Disertační práce

Model pro prediktivní určování kvality hovoru jako kritéria pro hodnocení výkonnosti VOIP řešení

The Predictive Model for Speech Quality Assessment as the VoIP Solution Performance Criterion
Anotace:
Tato dizertační práce se zabývá možnostmi odhadu kvality hovoru v IP sítích pouze na základě informací zjistitelných z hlaviček jednotlivých přenosových protokolů doplněných o měření proveditelná v reálném čase. Výsledkem dizertační práce je obecně použitelný model implementující neintrusivní metodiku pro odhad kvality hovoru, který zlepšuje a zpřesňuje doposud využívané metody a který najde využití …více
Abstract:
The purpose of this thesis lies with the exploration of possible ways to detect, measure and estimate the quality of speech in IP networks based exclusively on protocol header information and real-time measurements. The knowledge uncovered by this exploration is used to form the basis of a generally usable model, which would implement the non-intrusive methodology for speech quality estimation. This …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2016
  • Vedoucí: Miroslav Vozňák
  • Oponent: Peter Počta, Ivan Pravda, Dan Komosný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Komunikační technologie