David Gabzdyl

Bakalářská práce

Negativní důsledky práce příslušníka Vězeňské služby České republiky při výkonu služby

Negative consequences of the work of the member of the Prison Service of the Czech Republic during service performance
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá negativními důsledky práce příslušníka Vězeňské služby České republiky (VSČR) při výkonu služby. Je zde rozebrána ve stručnosti problematika struktury VSČR, diferenciace věznic, povinností a oprávnění příslušníků. Práce popisuje psychickou zátěž a stres v práci v prostředí vězeňství. V praktické části se práce zabývá samotným výzkumným šetřením důsledků a jevů prostřednictvím …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the negative impacts on members of the Prison services of the Czech Republic in the performance of the service. In this thesis is discussed the issue of the structure of the Prison services of the Czech Republic, the differentiation of prisons and the duties and powers of the members. This thesis describes psychological stress and stress in the work into the prison. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/onole/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2021
  • Vedoucí: doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě