Bc. Tereza Adamovská, DiS.

Bakalářská práce

Výživová doporučení pro rychlostní kanoistiku

Nutrition recommendations for flatwater canoeing
Anotace:
Adamovská, T. Výživová doporučení pro rychlostní kanoistiku. Bakalářská práce. Brno: FSpS MU V Brně, 2010, 69 stran. Cílem bakalářské práce bylo vytvořit výživová doporučení pro rychlostní kanoisty. Práce zpracovává kapitoly z fyziologie rychlostní kanoistiky, základů regenerace a výživy. Dále zjišťuje výživové zvyklosti rychlostních kanoistů a vypracovává k nim konkrétní doporučení k výživě.
Abstract:
Adamovská, T. Nutrition recommendations for flatwater canoeing. Bachelor’s Thesis. Brno: Masaryk University in Brno FSpS, 2010, 69 pages. The aim of this thesis was to establish dietary guidelines for flatwater canoeists. This thesis processes information from the fields of physiology of speed canoeing and the basics of regeneration and nutrition. It also investigates the dietary habits of flatwater …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií