Nikol FRANCOVÁ

Bakalářská práce

Komparace úrovně anaerobního výkonu ve vybraných sportovních disciplínách v kategorii starších žáků

The Comparison of the Anaerobic Performances Level of Lower Secondary Students in Selected Sports Disciplines
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je porovnání úrovně anaerobního výkonu ve vybraných sportovních disciplínách u starších žáků. Práce charakterizuje rychlostně silové předpoklady a z hlediska fyziologie se zaměřuje na jednotlivé sportovní disciplíny. Popisuje specifikace sportovního výkonu u dětí a možnosti jeho testování. Práce stanovuje, jakým způsobem je testování v jednotlivých sportech prováděno. …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is a comparison of the level of anaerobic performance in selected sports in the category of older students. The theoretical part of the bachelor thesis characterizes the speed-force assumptions and focuses on individual sports discipline from the physiological point of view. It describes the specifications of children's sports performance and the possibilities of its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Iva Balkó, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FRANCOVÁ, Nikol. Komparace úrovně anaerobního výkonu ve vybraných sportovních disciplínách v kategorii starších žáků. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport