Bc. Lucie Semelová

Bakalářská práce

Právní a etické aspekty přebírání mediálních obsahů v on-line médiích

Legal and ethical aspects of coppying editorial content in on-line media
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje v dosud malé míře řešenému okruhu právních a etických otázek souvisejících s interdisciplinárním tématem přebírání mediálních obsahů v on-line médiích. Zabývá se povahou mediálních obsahů z hlediska mediální teorie i právní úpravy, přípustností je-jich přebírání a odpovědnostními následky souvisejícími s neoprávněným šířením takových obsahů. Nabízí čtenáři vhled do problematiky …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with, for now only a little solved, sphere of legal and ethical issues related to the interdisciplinary theme of media content takeover in online media. It deals with the nature of media content in terms of media theory and legislation, admissibility of their takeover and responsibility consequences related to the unauthorized distribution of such content. This work offers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2020
  • Vedoucí: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Štěpán Žádník

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií