Ing. Hana Přibylová

Disertační práce

Chalkogenidová skla, materiály pro mikro- a nanotechnologie

Chalcogenide glasses, materials for micro- and nanotechnologies
Anotace:
Souhrn Tato disertační práce se zabývá hledáním vhodných chalkogenidových skel potenciálně využitelných pro mikro- a nanotechnologie, jejich přípravou, studiem expozicí a temperací indukovaných změn optických parametrů a s tím souvisejících změn struktury tenkých vrstev ze systémů As-Ge-Se a As-S-Se a dále tvorbou jednodušších difrakčních prvků. Výchozí objemové vzorky byly připraveny přímou syntézou …více
Abstract:
Summary This dissertation deals with a search of suitable As-Ge-Se and As-S-Se chalcogenide glasses potentially usable for micro- and nanotechnologies, with their preparation, study of photo and thermally induced changes of their optical parameters which are results of structural changes in thin films. Finally possibility of simple diffraction elements creation in these materials is studied as well …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2011
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 9. 2011

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Přibylová, Hana. Chalkogenidová skla, materiály pro mikro- a nanotechnologie. Pardubice, 2011. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická