Bc. Martina Souralová

Bakalářská práce

Edukace ve výživě v mimoškolním prostředí

Nutrition Education in the Extra-curricular Environment
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na edukaci v oblasti výživy u sportujících dětí mladšího školního věku. Cílem práce je vytvořit kvalitní edukační materiál v oblasti výživy a následné evaluační ověření účinnosti programu. Vytvořený program může sloužit sportovním klubům, zaměřených na děti školního věku pro potřeby edukace ve výživě. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část …více
Abstract:
The Bachelor Thesis is focused on the nutrition education for active sporting children of younger school age. The main purpose of this thesis is to create a quality educational material of nutrition area and consequent verification of the effectiveness of the program. The created program can be used as educational material of nutrition for sports clubs which are focused on children of school age. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy