Bc. Martina Souralová

Bachelor's thesis

Edukace ve výživě v mimoškolním prostředí

Nutrition Education in the Extra-curricular Environment
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na edukaci v oblasti výživy u sportujících dětí mladšího školního věku. Cílem práce je vytvořit kvalitní edukační materiál v oblasti výživy a následné evaluační ověření účinnosti programu. Vytvořený program může sloužit sportovním klubům, zaměřených na děti školního věku pro potřeby edukace ve výživě. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část …more
Abstract:
The Bachelor Thesis is focused on the nutrition education for active sporting children of younger school age. The main purpose of this thesis is to create a quality educational material of nutrition area and consequent verification of the effectiveness of the program. The created program can be used as educational material of nutrition for sports clubs which are focused on children of school age. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
  • Reader: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta