Bc. Martina Souralová

Bachelor's thesis

Edukace ve výživě v mimoškolním prostředí

Nutrition Education in the Extra-curricular Environment
Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřena na edukaci v oblasti výživy u sportujících dětí mladšího školního věku. Cílem práce je vytvořit kvalitní edukační materiál v oblasti výživy a následné evaluační ověření účinnosti programu. Vytvořený program může sloužit sportovním klubům, zaměřených na děti školního věku pro potřeby edukace ve výživě. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část …viac
Abstract:
The Bachelor Thesis is focused on the nutrition education for active sporting children of younger school age. The main purpose of this thesis is to create a quality educational material of nutrition area and consequent verification of the effectiveness of the program. The created program can be used as educational material of nutrition for sports clubs which are focused on children of school age. The …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedúci: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta