Veronika Jarolínová

Bakalářská práce

Státní reálná škola v Trutnově (1872-1920)

State Real School in Trutnov (1872-1920)
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá existencí Státní reálné školy v Trutnově v letech 1872-1920. Zasazuje její vznik a působení do historického kontextu tehdejší doby a popisuje vývoj školy hlavně z hlediska jejího vedení. Důraz je kladen na zachycení chodu a organizace školy, pojednává se zde tedy o obecných organizačních záležitostech školního roku, o klasifikaci žactva, o maturitních zkouškách, o učebních …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 8. 2009
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB31

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2009
  • Vedoucí: Aleš Valenta
  • Oponent: Marta Kohárová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv