Tereza Raulová

Bakalářská práce

Rozvoj komunikace u předškolních dětí s PAS

The Development of Communication in Preschool Children with ASD
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi rozvoje komunikace u dětí s poruchami autistického spektra v předškolním věku. Teoretická část práce obsahuje informace a poznatky o všech poruchách autistického spektra, o období předškolního věku, o formách alternativní a augmentativní komunikace, o zvláštnostech vývoje řeči dětí s poruchami autistického spektra a v neposlední řadě podrobně popisuje systém …více
Abstract:
This Bachelor deals to development of communication in children with Autism spectrum disorders in preschool age.. The theoretical part contains information and knowledge about Autism spectrum disorders, the preschool age, the forms of augmentative and alternative communication, about the peculiarities of speech development of children with Autism spectrum disorders and finally describes in detail the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Nová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Raulová, Tereza. Rozvoj komunikace u předškolních dětí s PAS. Liberec, 2017. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická