Bc. Alena Roučová

Bakalářská práce

Využití alternativní a augmentativní komunikace u dětí se sluchovým postižením a přidruženými vadami

The use of alternative and augmentative communication for children with hearing impairment and associated defects
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o možnostech využití alternativní a augmentativní komunikace u dětí se sluchovým postižením a přidruženými vadami v procesu edukace. Práce se skládá ze tří kapitol. Kapitola první je zaměřena na kombinovaná postižení, jejich etiologii, klasifikaci a představuje jednotlivá postižení, která se mohou sdružovat a kombinovat. Druhá kapitola reflektuje komunikaci, její funkce a …více
Abstract:
The thesis deals with the possibilities of using alternative and augmentative communication of children with hearing impairment and associated defects in the process of education. The thesis consists of three chapters. The first chapter is focused on the multiple disabilities, their etiology, classification, and presents each disabilities that can associate and combine. The second chapter reflects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta