Bc. Mário Majernik

Master's thesis

Web-based customers cases aggregation and reporting tool

Web-based customers cases aggregation and reporting tool
Abstract:
Cieľom práce je implementácia novej webovej aplikácie, ktorá skenuje incidenty nahlásené zákazníkmi spoločnosti Red Hat pre špecifické produkty a posiela pravidelné správy užívateľovi, ktorý ich odoberá . Aplikácia má nahradiť oznamovací nástroj, ktorý sa momentálne používa. Implementovaná aplikácia používa nové a široko rozšírené technológie. Google spreadsheet je použitý ako databáza pre ukladanie …more
Abstract:
The thesis aims to implement a new web-based application that scans cases reported by Red Hat customers for particular products and sends reports to subscribed users regularly. The application should replace the current notification tool which is in use. Implemented application uses new and widely used technologies. Google spreadsheet is used as database for storing user's subscriptions. Technology …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 12. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 2. 2020
  • Supervisor: RNDr. Adam Rambousek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Luděk Bártek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.