Bc. Tereza Žďárská

Bachelor's thesis

Zobrazení polsko-sovětské války 1919-1920 v sovětské literatuře

Representation of the Polish-Soviet War in Soviet Literature
Abstract:
Práce se zabývá tematikou polsko-sovětské války v letech 1919–1920 a jejím zobrazením v sovětské literatuře. U vybraných děl (jmenovitě soubor povídek Rudá jízda Isaaka Babela, novela Zkáza Železné divize Vsevoloda Ivanova a drama První jízdní Vsevoloda Višněvského) je sledováno, jaký vliv měly osobní válečné zkušenosti spisovatelů na daná díla, a na základě vybraných děl je sestaven stereotypní obraz …more
Abstract:
The topic of this dissertation is the Polish-Soviet War during the years 1919–1920 and how it was documented in Soviet literature. In selected works (a collection of short stories Rudá jízda by Isaak Babel, a novella Zkáza Železné divize by Vsevolod Ivanov and a drama První jízdní by Vsevolod Višněvskij) is followed how much influence had personal experience of the authors from the war on their works …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2015
  • Supervisor: Mgr. Josef Šaur, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / Russian with orientation on Commercial Practice, Services and Travel