Bc. Filip Málek

Master's thesis

Uživatelské aspekty 3D vizualizace

Users` issues of 3D visualization
Anotácia:
V této diplomové práci se věnujeme uživatelským aspektům 3D vizualizace. Hlavním cílem je ukázat, jaký vliv na výsledky úloh může mít různá míra realismu. Porovnáváme mezi sebou dvě prostředí – více realistické a více symbolizované. V první části práce je popsáno teoretické pozadí 3D vizualizace. Následuje část, která se zabývá uživatelskými aspekty, jejich členěním a vybranými metodami, které jsou …viac
Abstract:
In this thesis, we focus on the user issues of 3D visualization. The main goal is to demonstrate the effect of level of realism of the results of the tasks. We compare two environments - more realistic and more symbolized. The first part describes the theoretical background of 3D visualization. The following section deals with users’ issues, their breakdowns, and selected methods that are used in the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedúci: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
  • Oponent: Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics