Julie TOMEČKOVÁ

Diplomová práce

Pronunciation of English at Various Types of Schools in Ostrava

Pronunciation of English at Various Types of Schools in Ostrava
Abstract:
Presented thesis records the approach of Czech teachers teaching English at grammar and secondary schools in Ostrava to teaching pronunciation. It documents why pronunciation is crucial in communication, asks what leads the teachers to avoid teaching it and shows the benefits of explicit teaching of pronunciation. The practical part makes use of a quantitative research with methods of survey, which …více
Abstract:
Předkládaná diplomová práce zaznamenává přístup českých učitelů angličtiny středních škol a gymnázií v Ostravě k výuce výslovnosti. Dokládá, proč je výslovnost stěžejní dovedností při komunikaci, ptá se, co vede učitele k tomu, že se učení výslovnosti vyhýbají a ukazuje benefity explicitního učení výslovnosti. Praktická část využívá kvantitativního výzkumu s použitím metod dotazníku a pozorování. Analyzuje …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOMEČKOVÁ, Julie. Pronunciation of English at Various Types of Schools in Ostrava. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ