Mgr. Martin Plášek

Diplomová práce

Postoj kurátorů pro děti a mládež k Vyhodnocení situace dítěte a rodiny

Attitude of youth welfare officers to Assessment of the situation of the child and family
Anotace:
Diplomová práce zkoumá postoje, které zaujímají kurátoři pro děti a mládež k metodě sociální práce Vyhodnocení situace dítěte a rodiny při práci se svými klienty. V teoretické části je představena profese kurátora pro děti a mládež, Vyhodnocení situace dítěte a koncept postojů. Byl proveden kvalitativní výzkum se sedmi kurátory. Získaná data jsou interpretována a na závěr je zodpovězena hlavní výzkumná …více
Abstract:
This thesis deals with the attitude of youth welfare officers to the method of social work named Assessment of the situation of the child and family in the course of working with clients. In the theoretical part there are introduced the profession of youth welfare officers, Assessment of the situation of the child and family and attitude concept. The quality research was conducted using semi-structured …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Vander, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií