Bc. Denisa Vaňková

Bachelor's thesis

Manažerské rozhodování pro výběr vhodného účetního softwaru

Management decision making for the selection of appropriate accounting software
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na výběr účetního a daňového softwaru pro vybranou účetní a finanční společnost. Charakterizuje některé účetní a daňové softwary. Dále se zaměřuje na metody vícekriteriálního rozhodování za jistoty a návrh řešení rozhodovacího problému pro vybranou firmu.
Abstract:
This bachelor work is focused on selection of accounting and tax software for the selected accounting and finance company. Characterize some of the accounting and tax software. It also focuses on the methods of multi-criteria decision making under certainty and solution design decision problem for the selected company.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Renáta Máchová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Vaňková, Denisa. Manažerské rozhodování pro výběr vhodného účetního softwaru. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní