Bc. Soňa Shone

Master's thesis

Graded Readers as a Source for Vocabulary Acquisition and Language Development

Graded Readers as a Source for Vocabulary Acquisition and Language Development
Abstract:
Cílem diplomové práce je posoudit vhodnost zjednodušené četby k výuce anglického jazyka s důrazem na akvizici aktivní slovní zásoby a rozvinutí celkové znalosti jazyka. Pozitivní účinky extenzivního čtení byly prokázany mnoha studiemi, nicméně existuje několik výtek vůči malé autenticitě a nedostatečné frekvenci opakování slovní zásoby pro její následnou akvizici. Autorka ve své práci dokazuje pomoci …more
Abstract:
The main aim of this thesis is to consider the suitability of Graded reading for teaching English with the main focus on active vocabulary acquisition and improvement in the overall level of English. Positive effects of extensive reading through the use of Graded readers have been shown in many studies, nevertheless there are still some objections regarding authenticity and insufficient frequency of …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 1. 2015
  • Supervisor: M.A. James Edward Thomas
  • Reader: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.