Pavel Rec

Diplomová práce

Konstrukční řešení strojního zařízení pro indukční pájení

Structural Design of Mechanical Machinery for Induction Brazing
Anotace:
Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem strojního zařízení pro indukční pájení měděných rozvodů podlahového modulu. Práce obsahuje popis technologie pájení a její rozdělení, návrh konstrukčního řešení samotného strojního zařízení a statický výpočet podstavce pro robot. V závěru jsou popsány navržené přípravky.
Abstract:
The master thesis deals with a structural design of mechanical machinery for induction brazing of copper piping. The thesis includes technology of brazing and their different methods of it, proposal for the structural design and static analysis of pedestral for the robot. In the conclusion are described a designed products.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: Jiří Fries
  • Oponent: Miroslav Šurkal

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství

Práce na příbuzné téma