Martina NYKLESOVÁ

Bakalářská práce

Bájné bytosti v Shakespearových dílech: Sen noci svatojánské a Bouře

Mythical Creatures In Shakespeare´s Works: A Midsummer Night´s Dream And The Tempest
Abstract:
The main aim of this thesis is to list the characters of Shakespeare´s plays, that have some supernatural traits and to explore their character and appearance as well as their abilities in comparism to other myths and legends. The thesis is divided into three basic parts. The first one deals with A Midsummer Night´s Dream and its respective magical characters: Titania, Oberon, Puck, Hippolita and the …více
Abstract:
Tato práce se zabývá mýtickými bytostmi v Shakespearových dílech. Je zaměřená zejména na Sen noci svatojánské a Bouři. Rozebírá ty hrdiny her, kteří mají nějaké nadpřirozené schopnosti nebo znaky z hlediska jejich charakteru a podobností s jinými mýty. Práce se dělí na tři části. První se soustřeďuje na Sen noci svatojánské a postavy, které v něm figuruji: Titánie, Oberon, Puk, Hippolita a víly. Podává …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Identifikátor: 38479

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Magdaléna Potočňáková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NYKLESOVÁ, Martina. Bájné bytosti v Shakespearových dílech: Sen noci svatojánské a Bouře. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická