Ladislav Nunvář

Bakalářská práce

Analýza bakalářského inscenačního projektu Sen noci svatojánské aneb Čas probuzení

Analysis of Bachelor production projekt A Midsummer Night’s Dream or Awakenings
Anotace:
Bakalářská práce „Analýza bakalářského inscenačního projektu Sen noci svatojánské aneb Čas probuzení“ pojednává o přípravách, realizaci, provedení a ohlasech inscenace Sen noci svatojánské aneb Čas probuzení, která měla premiéru 16. prosince 2017 v Klicperově divadle v Hradci Králové v dramaturgické spolupráci studenta třetího ročníku oboru divadelní dramaturgie, Ladislava Nunváře. Autor zde popisuje …více
Abstract:
The Bachelor thesis „Analysis of Bachelor production project A Midsummer Night’s Dream or Awakenings“ deals with the preparation, implementation and reaction to A Midsummer Night’s Dream or Awakenings that premiere took place on 16th December 2017 in Klicpera Theatre in Hradec Králové in cooperation with Ladislav Nunvář, student of the third year in Theatre dramaturgy programme. The author describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Miroslav Plešák
  • Oponent: MgA. Hana Kovaříková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/odhi3/