Martina NYKLESOVÁ

Bachelor's thesis

Bájné bytosti v Shakespearových dílech: Sen noci svatojánské a Bouře

Mythical Creatures In Shakespeare´s Works: A Midsummer Night´s Dream And The Tempest
Abstract:
The main aim of this thesis is to list the characters of Shakespeare´s plays, that have some supernatural traits and to explore their character and appearance as well as their abilities in comparism to other myths and legends. The thesis is divided into three basic parts. The first one deals with A Midsummer Night´s Dream and its respective magical characters: Titania, Oberon, Puck, Hippolita and the …more
Abstract:
Tato práce se zabývá mýtickými bytostmi v Shakespearových dílech. Je zaměřená zejména na Sen noci svatojánské a Bouři. Rozebírá ty hrdiny her, kteří mají nějaké nadpřirozené schopnosti nebo znaky z hlediska jejich charakteru a podobností s jinými mýty. Práce se dělí na tři části. První se soustřeďuje na Sen noci svatojánské a postavy, které v něm figuruji: Titánie, Oberon, Puk, Hippolita a víly. Podává …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2011
Identifier: 38479

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Magdaléna Potočňáková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

NYKLESOVÁ, Martina. Bájné bytosti v Shakespearových dílech: Sen noci svatojánské a Bouře. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická