Jiří BESTA

Bakalářská práce

Proces resocializace drogově závislých

Drug users´rehabilitation process
Anotace:
Má bakalářská práce se zabývá procesem resocializace drogově závislých, který je v dnešní době chápán jako nedílná součást léčby drogové závislosti a v určitých případech tuto léčbu předchází. Tato práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se zabývám drogovou závislostí, popisem druhů sociální pomoci a v největší míře se zaměřuji především na konkrétní resocializační …více
Abstract:
My bachelor?s thesis is focused on the process of rehabilitation of drug addicts, which is nowadays comprehended as an integral part of drug treatment and, in certain cases, it also prevents this treatment. This thesis consists of theoretical and practical part. In the theoretical part, I deal with drug addiction, describing the kinds of social assistance and in the greatest extent I focus especially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BESTA, Jiří. Proces resocializace drogově závislých. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací